Arenaområdet ska få ett nytt namn. Kanske blir det Olympen.

Arenaområdet ska få ett nytt namn. Kanske blir det Olympen. Foto: Fredrik Magnusson

Lundaborna ska tycka till om Olympen

Ärendet var uppe i byggnadsnämnden

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Arenaområdet ska få ett namn och det kan bli Olympen. Det klassiska Lundanamnet har fått klartecken från AF Bostäder att användas eftersom Olympens gamla placering på Sparta helt byggts bort. När ärendet togs upp i byggnadsnämnden togs inget beslut, istället återremitterades det med uppmaningen att utreda Lundabornas uppfattning i frågan.

Publicerad 17 December 2019 00:00