Fackförbunden Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Akademikerförbundet SSR går till Arbetsmiljöverket.

Fackförbunden Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Akademikerförbundet SSR går till Arbetsmiljöverket. Foto: Fredrik Magnusson

Fackförbund går till Arbetsmiljöverket – Lunds budget bakom beslutet

Framställan om arbetsmiljöåtgärd mot Lunds kommun

LUND. Fackförbunden Vision, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Akademikerförbundet SSR i Lund lämnar nu in en framställan om arbetsmiljöåtgärd mot Lunds kommun.

Huvudskyddsombuden för dessa förbund är kritiska till att kommunen inte har gjort någon riskbedömning innan beslut om budget för 2020 fattades.

– Lunds kommun har beslutat om kraftiga nedskärningar i budgeten för 2020. När en arbetsgivare tar ett beslut som genererar förändringar i organisationen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en riskbedömning för att konsekvenserna av det beslut man tar ska bli tydliga. Det har man alltså inte gjort i Lunds kommun och vi som huvudskyddsombud ser uppenbara risker för medarbetarna i kommunen, tex kommer arbetsbelastningen för många av dem att bli ohälsosam med konsekvensen att fler medarbetare kommer bli sjuka av sin arbetsmiljö. Det här är allvarligt då kommunen måste ta sitt arbetsmiljöansvar, säger Lars Öst huvudskyddsombud för Vision.

Publicerad 18 December 2019 13:15