Mark- och miljödomstolen säger ja till Trafikverket.

Mark- och miljödomstolen säger ja till Trafikverket. Foto: Mostphotos.com

Miljödom och klartecken för fyrspår mellan Lund och Flackarp

Mark- och miljödomstolen har meddelat dom

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Trafikverket har fått tillstånd att bygga en järnvägsbro inom Höje ås vattenområde av Mark- och miljödomstolen. Tillståndet är en förutsättning för utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Flackarp från två till fyra spår.

Trafikverket kommer att bygga en ny järnvägsbro där Södra stambanan passerar över Höje å , bredvid den gamla bron som finns där idag. För att kunna bygga den nya bron måste ett arbetsområde etableras inom Höje ås vattenområde.

Domen från Mark- och miljödomstolen ger Trafikverket rätt att inom vattenområdet gräva och fylla ut massor för att bygga brofästen, och leda bort grundvatten. För att kunna bygga bron kommer Trafikverket också att behöva bygga en tillfällig arbetsplattform vid Höje å.

– Domen är en viktig pusselbit för att Trafikverkets ska kunna påbörja arbetet med fyra spår på sträckan Lund-Flackarp. Nästa steg i processen är att skriva kontrakt med en entreprenör. Planen är att starta bygget under 2020, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Lund-Arlöv, fyra spår i ett pressmeddelande.

I domen ges också dispens från artskyddsförordningen eftersom bygget kommer att påverka den skyddade växten Klintsnyltrot som växer vid järnvägen. I Mark- och miljödomstolens beslut finns krav på särskilda åtgärder för att skydda beståndet av Klintsnyltrot.

Publicerad 18 December 2019 14:23