Folkparken byggnadsminnesförklaras inte.

Folkparken byggnadsminnesförklaras inte. Foto: Fredrik Magnusson

Nej till byggnadsminne i Folkparken

Frågan kan väckas igen

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Länsstyrelsen avslår er ansökan om byggnadsminnesförklaring av Folkparken i Lund. Däremot har länsstyrelsen beslutat om så kallad anmälningsplikt.

Anmälan ska göras till länsstyrelsen innan Folkparkshuset rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar byggnadens kulturhistoriska värde. Anmälningsplikten gäller:

Byggnadens exteriör och stomme samt pergola. 

Byggnadens planlösning, fast inredning och tekniska installationer.

Tillhörande parkområde inom ovan rubricerad fastighet.

Anmälningsplikten innebär att en anmälan ska göras till länsstyrelsen innan byggnaden ändras på ett sätt som väsentligt kan minska dess kulturhistoriska värde. Lunds kommun motsatte sig en byggnadsminnesförklaring. Kommunen framförde flera skäl till sin hållning i frågan, bland annat att ett byggnadsminnesskydd försvårar anpassningar, renovering och utveckling av byggnaden, vidare anser kommunen att plan- och bygglagen är tillräcklig för att ta tillvara byggnadens kulturhistoriska värden.

Länsstyrelsen gör bedömningen efter kommunens ställningstagande att det för närvarande inte föreligger rätt förutsättningar för att genomföra en byggnadsminnesförklaring. Frågan kan komma att tas upp inom några år igen.

Eftersom länsstyrelsen gör bedömningen att byggnaden har höga kulturhistoriska värden har beslut tagits om att förordna om anmälningsplikt

Publicerad 18 December 2019 09:43