Ingela Bertram på Svea Fireworks i Ängelholm välkomnar kravet på tillstånd för raketer med styrpinne.

Ingela Bertram på Svea Fireworks i Ängelholm välkomnar kravet på tillstånd för raketer med styrpinne. Foto: Sonny Thoresen

Tillstånd krävs för raketer på pinne

Välkomnas av branschen

NYÅR. Nya regler ska minska personskadorna i samband med fyrverkerier. För att fyra i väg raketer med styrpinne krävs numera både utbildning och tillstånd. Något som välkomnas av branschen.

Av
Tove Scherman

100 personer, ungefär så många skadas så illa av nyårsraketer varje år att de behöver uppsöka sjukhus. Och i de allra flesta fall är en fyrverkeripjäs på pinne inblandad.

– Folk håller dem i handen när de tänder på, riktar raketen åt fel eller står för nära. Vi har själva tagit initiativet till de här nya reglerna, säger Ingela Bertram, inköpschef och delägare på fyrverkeriimportören Svea Fireworks i Ängelholm.

Hon sitter i styrelsen för organisationen Sveriges fyrverkeribranschförbund, SFB. Där har man gjort gemensam sak med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att få till stånd en ny lagstiftning. Numera krävs tillstånd för pinnraketerna.

– Vi tar in statistik från några akutsjukhus varje år och ser att raketer med styrpinne är överrepresenterade. Det är ögonskador, brännskador och sårskador på händer, bland annat, säger Ann-Sofie Eriksson, enhetschef på MSB.

De nya reglerna infördes i somras. Nu krävs både utbildning och tillstånd från kommunen för att fyra i väg raketer på pinne.

– Det rör sig om en tvådagarsutbildning som måste ges av en behörig utbildningsanordnare. Privatpersoner kan visserligen gå den men målgruppen är i första hand yrkesmässiga användare. Målsättningen är att få bort de här raketerna från användning av den breda allmänheten, säger Ann-Sofie Eriksson.

Hon tillägger att återförsäljarna är skyldiga begära ett tillståndsbeslut från köparna för att få sälja de aktuella raketerna. Ingela Bertram är inte orolig för att det ska innebära något negativt för branschen.

– Det har funnits liknande regler i Norge i flera år. Där har det inte inneburit något negativt ur försäljningssynpunkt.

Betydligt säkrare är det att använda så kallade fyrverkeritårtor. För dessa gäller samma regler som tidigare

– Du tänder bara en gång på en plats och sedan fyras raketerna av i jämn takt. Vi hoppas sälja betydligt fler av dem framöver, säger Ingela Bertram.

Sedan tidigare finns ett förbud mot att skjuta smällare. Några fler begränsningar när det gäller fyrverkerier är emellertid inte på väg, enligt MSB.

Idag finns inte något generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot kräver ordningslagen att man ska göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller olägenhet för person eller egendom. Den som är osäker rekommenderas att höra sig för hos polisen och eventuellt ansöka om tillstånd där.

Kommunen kan också besluta om lokala ordningsföreskrifter om de bedömer att det behövs. Därför bör den som ska använda fyrverkerier alltid undersöka vad som gäller i den aktuella kommunen.

Fyra av säkert på nyår

Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.

Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.

Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.

Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Källa: MSB

Publicerad 31 December 2019 00:00