Varför återställs inte parkmark?

INSÄNT/LUND. En av de saker jag tycker bäst om med Lund är att det finns många vackra natur/grönområden i denna stad. Men jag är långt ifrån den enda Lundabo som tycker att det har varit väldigt mycket skövling av träd och buskar under de sista åren, som ska ge plats åt hus av olika slag,oavsett om det har gällt bostäder, kontorsbyggnader med mera. Och en sak som jag ställer mig både kritisk och undrande till är bostadsprojektet som kallas för Danska parken vid Oscarshem.
De som sköter försäljningen av de 34 funkisinspirerade hus som ska byggas där, flaggar bland annat i sin marknadsföring för att detta område är ett ”naturligt grönområde” och att det är ”vackra rekreationsområden”. Och det håller jag och andra som bor ute i Nöbbelöv med omnejd. MEN, det intressanta är att när detta projekt satte igång för några dagar sedan, så har det inletts med att hugga ner VÄLDIGT många träd och buskar och det är nu helt kalt på den sida där de har börjat och det är ingen liten yta vi snackar om. Så jag vill ha svar på hur i hela friden man kan kalla det ett ”naturligt grönområde” när projekt inleds med att skövla just detta område??

Med tanke på hur mycket grönområde som har försvunnit på bara en vecka, så vill jag och andra människor i området veta hur mycket mer av grönområdet som ska offras innan bostadsbyggandet är klart? Kommer det finnas något kvar av det fina grönområde som nu skövlas??
Jag är väldigt kritisk till att det alltid ska offras av naturliga miljöer och hänvisar till det som Naturskyddsföreningen uttryckte i senaste numret av Lokaltidningen,angående projektet Borgareparken, nämligen att de inte är emot att bygga nytt genom förtätning, men att det måste ske med stor eftertanke när det gäller parker och grönområden, för annars riskerar Lund att förvandlas till en stenöken. Och jag tycker det är beklämmande och se att grönområden offras titt som tätt numera i Lund. Förutom att mycket vacker natur försvinner så tänker jag även på hur djurlivet drabbas, att många boplatser för fåglar försvinner till exempel. Det låter så formellt och tjusigt på papperet inom kommunen, att mark som är avsedd för parkmark får inte röras och om det eventuellt blir så, ska det återställas snarast möjligt. Men varför blir det inte så? Jag vill ha svar på dessa frågor, av en person som är insatt i detta och som inte kommer med några slingrande svar och bara försvarar att det måste byggas för att invånarantalet växer. De flesta håller nog med om att det är väldigt motsägelsefullt att skövla grönområden som man påstår sig vara rädd om.

Jenny Jönsson

Publicerad 15 October 2013 12:00