Väntar fortfarande på svar om Danska Parken

INSÄNT/LUND. För några månader sedan skrev jag en insändare angående den så kallade
Danska Parken i Lund. Jag yttrade en stor skepsism angående hela det bostadsprojektet som ska växa fram där,eftersom det innebär att den grönska som finns/fanns där krymper mer och mer,då träd och buskar skövlas i en rasande fart. Jag ställde frågor om detta till de det berör och ville bland annat ha svar på varför ett väldigt stort grönområde ska offras för bostäder,som med lätthet hade kunnat byggas på ett annat område där den negativa påverkan på natur och djurliv hade kunnat undvikas. Jag ställde också frågan om hänsynen till hur fåglar påverkas av detta,då det är väldigt många träd som har sågats ner - vad har ni gjort med de fågelbon som har funnits i träden??
Och varför har det godkänts att det ska byggas just 34 stycken funkishus? Varför har det inte tagits hänsyn till natur och djurliv och att om man nu tvunget ska bygga bostäder,varför inte bygga exempelvis 15 stycken funkishus istället och därmed inte påverkat naturen i den sorgliga omfattning som nu pågår? Jag skrev i min förra insändare att jag ville ha raka svar,utan floskler om att det är bostadsbrist o.s.v. och som väntat bemöttes min insändare med total tystnad,som det ju nästan alltid gör när medborgare är kritiska till något.

När jag tog kontakt med de som säljer de kommande funkishusen, d.v.s. Våningen,så ställde jag frågan om hur mycket träd som ska fällas egentligen,då det bara blir mer och mer kalt. Jag fick då som svar att: "Vi är i stort sett klara med trädfällningen utmed Nöbbelövsvägen. Den trädridå som finns kvar är viktig att behålla." Och det var sannerligen en sanning med modifikation,då det efter det svaret har fällts mer än 100 träd till. Så om man nu räknar de träd/buskar som har sågats ner hittills och sett de väldigt stora högarna med fällda träd,så kommer vi upp i summan av ca 250 nersågade träd och buskar. Så jag ställer frågan igen: hur i hela friden kan en kommun godkänna ett bostadsprojekt som detta,med denna omfattning av alla träd och buskar som försvinner??
Sen vill jag ha svar på ytterligare en fråga och det är att Lunds kommun utger sig ju för att leva efter principen att för varje nedsågat träd, ska det planteras ett nytt. Då skulle jag bra gärna vilja veta var och när ni ska plantera ett hundratal nya träd nu då?? Det är många som är intresserade av svaret på den frågan.

Jag och många andra tycker det är väldigt tråkigt att se ett så stort grönområde skövlas och oavsett om det är mindre eller stora träd som sågas ner så är det en förlust och det är allt annat än logiskt att planera ett bostadsprojekt som detta, med de här konsekvenserna för miljön. Det är allmänt känt att all grönska och naturområden påverkar djur och människor på ett positivt sätt och att det är väldigt viktigt att behålla träd p.g.a. många positiva skäl som de flesta människor är insatta i. Till er som är ansvariga för detta projekt säger jag igen: svara på mina frågor,utan att svamla runt med ovidkommande babbel. Och jag avslutar denna insändare med ett råd till alla som behöver få insikt om trädens betydelse,läs boken "Tusen tankar om träd - En antologi som växer" ,där många människor berättar om sin ödmjukhet inför träd och allt det positiva de medför genom sin plats på denna jord.
Jenny Jönsson

Publicerad 17 January 2014 07:59