Många motsätter sig bygget i Danska parken

INSÄNT/REPLIK/LUND. Jag får börja med att ge Jenny Jönsson en eloge för de insändare som hon har skrivit. Många är nog de som motsätter sig den byggnation i Danska parken som föregår, få är nog de som fått chansen att uttrycka denna motsättning.

Jag bor på Nöbbelöv och gick varje dag genom Danska parken på väg till jobbet och fick chansen att uppleva något som få stadsbor i dagens läge får uppleva, kvittrande fåglar, stora välvuxna träd som lugnt vajade i vinden och allt detta gav en harmoni och lugn på morgonkvisten. Om någon av ansvarig i Lunds kommun från dagens läge skulle yttra sig om hur viktig miljön, trivseln och gemytligheten i Lund är kommer jag bara skratta högt åt denna brist på verklighetsanknytning den politikern skulle ha. Ett är ärligt uttryckande skulle vara; vi vill tjäna pengar och bryr oss mer om detta än vad andra skulle bry sig om trivsel. Det är kanske det raka svar som Inga Hallens borde ge och som vore mest naturligt för annars går det över mitt förstånd hur man kan våldföra sig på de få vackra grönytor som finns kvar i Lund. Å andra sidan skulle hon nog aldrig medge detta och tycker att tystnad från hennes sida kanske till slut ska få de boende att inte orka bry sig, FEL. Jag tycker vi alla borde göra som Jenny Jönsson, inte ge oss förrän vi får de svar vi begär av de politiker som är tillsatta av de boende i Lund, det är det minsta vi förtjänar. Någon kompensation för de förluster som görs av parkutrymme kommer vi nog inte se röken av.
 
"Den demokratiska processen" är nog ord som behöver slås upp i en ordlista för det har nog inte samma betydelse för en politiker som för gemene man. En följdfråga skulle vara; vem ingick i den här "processen" i så fall, ingen som är närmast berörd i alla fall.
 
Jag vill avsluta med att; det finns lite, lite gröna ytor runt Nöbbelöv kvar, kanske några höghus skulle passa där Inga?
 
Bernadeta Porebska

Publicerad 27 February 2014 15:43