"Danska parken"....igen.

REPLIK/LUND. Svar till Jenny Jönsson 25/3 2014
Jag har försökt svara på dina frågor, Jenny, och det är olyckligt att du upplever att du inte fått tydliga svar. Det kan ju bero att du inte fått det svar du vill ha, men jag tycker att både jag och Inga varit väldigt tydliga då vi svarat.
I korthet ska dina frågor kanske besvaras såhär
1) De flesta träden togs ned innan häckningen började, troligen fanns inga bebodda fågelbon. Vill du veta mer om det kan du kontakta Park och Naturförvaltningen
2) Det pågår flera detaljplaner i närområdet som kommer att skapa nya parker och grönytor. I just det här fallet har avvägning gjorts och då har bostadsändamålet vägt tyngst. Man ska ha i åtanke att just denna park var relativt lite använd och Lund har fortfarande många som vill ha nya bostäder.
3) Frågan om andra förtätningar att bygga på arbetar vi ständigt med, så det pågår alldeles oavsett denna detaljplan. Flera sådana planer finns på väg till antaganden, just nu.
4) Jag svarar i punktform, men jag tror inte du fått det svar du önskar dig nu heller.

Christer Wallin (M)
Byggnadsnämndens ordförande i Lunds Kommun

Publicerad 26 March 2014 12:13