Alliansen struntar i medborgarnas protester

DEBATT/LUND. Efter att ha lyssnat på debatten i fullmäktige om detaljplanen som gör det möjligt att bygga i Borgarparken och på del av Svenshögsskolans gård igår morse, så ser jag hur folkvalda ledamöter i alliansen väljer att endast gå på privata egenintressen och låta Seniorgården bygga bostadsrätter på prima parkmark i Lund.

Majoritetens företrädare sa att det är bara en hundrastgård i parken som bebyggs. En mer korrekt beskrivning är prima parkmark med många stora träd, som nu hotas.

I stadsbyggnadskontorets utlåtande står det att "kommunfullmäktige skall göra en politisk avvägning mellan olika intressen och antagandet kan även avvakta tills utredningen av områdeslokalplanen för Norra Fäladen är klar." Detta utlåtande röstades ner av alliansen.

Över 1600 namn har lämnats in till totalt emot att Seniorgårdens höghus byggs i parken och på del av skolgården. Hade man lyssnat så hade man kunnat vara mer flexibel och flyttat Seniorgårdens bort från skolan och parken och närmare Fäladstorget.

Majoritetens företrädare påpekar att - de visst har lyssnat och att det genomförts en lång rad samråd och medborgarmöten, men det är fel. Kommunen har bara haft ett Samrådsmöte om detaljplanen. Där fick man inte debattera, utan man informerades om planen och blev sedan tillsagd att lämna in synpunkterna skriftligen.

Det är synd att majoritetens företrädare forcerat igenom planen, som innebär att ca 4300 m2 kommunal (park-/skolmark) säljs ut och att ingen ny kommunal mark tillkommer allmänheten som kompensation.

Det bor över 11 000 personer här på Norra Fäladen och parken är en viktig oas för många av dem. Skall det vara så svårt att förstå att allmänheten vill ha Borgarparken fredad från bostäder?

Det är trist att man nu måste överklaga planen för att få en objektiv bedömning. Istället för smarta lösningar och medbestämmande så blir det nu tvärstopp i byggplanerna.

Kristina Frostegren
boende på Norra Fäladen

Publicerad 12 June 2014 12:41