Byggande i Lunds parker?!

DEBATT/LUND. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni var ärendet som tillåter Seniorgården att bygga i Borgareparken uppe för avgörande. Den möjlighet att pröva en annan placering av byggnationen, som de rödgröna partierna lyckades driva igenom vid sammanträdet i maj, hade den styrande majoriteten helt bortsett från. Nu var ärendet tillbaka igen och planen trumfades igenom.
I valet till EU-parlamentet nyligen fick de tre rödgröna partierna tillsammans 65,4 procent av de avgivna rösterna i valdistriktet Magistratsvägen.
Den plan som den borgerliga majoriteten nu röstat igenom tillåter byggnation  av bostadsrätter i Borgareparken. 
En park som i första hand utnyttjas av hyresgäster boende på Magistratsvägen i ett av Lunds Kommunala Fastighetsbolag, LKF, största bostadsområden.   
Ett av den borgerliga banérförarens Christer Wallins huvudargument för att bygga i Borgareparken har varit behovet av förtätning. Detta i en kommundel där LKF:s höghus vid Fäladstorget är en ny silhuett i stadsbilden sedan några år. Där om- och tillbyggnaden av Parternas Gränd i dagarna avslutas och där en omfattande nybyggnation i LKF:s område Offerkällan vid S:t Hans gränd står inför sitt förverkligande.
 I valdistriktet Olshög-Professorsstaden fick de fyra borgerliga partierna tillsammans 53,7% av de avgivna rösterna. Kan vi nu se fram emot ett borgerligt initiativ för att tillåta byggnation av hyres-rätter i den närbelägna S:t Jörgens Park? Boende i fastigheter med för Lunds stad jämförelsevis stora tomter måste väl solidariskt bidra till Lunds förtätning eller vad säger du Christer Wallin?  
 
Per Almén(S) sedan mer än 40 år boende och politiskt aktiv på Norra Fäladen

Publicerad 23 June 2014 12:45