"Vi är alla romer, vi är alla människor"

LUND/INSÄNT.  Nu är tiden då vi lär oss av mänsklighetens misstag och gör historia genom att inte upprepa den.
Runt omkring i kommuner, regioner och länder i Europa så diskriminerar majoritetssamhället romer och har gjort så i århundraden. I vår direkta närhet ser vi resultatet av den diskriminering som fortsätter än idag. Det vill säga många utsatta EU-medborgare som försörjer sig och sina familjer genom att spela musik på gatorna, pantar burkar eller ber om hjälp från förbipasserande. Ofta parallellt med sökande efter arbete. Det är alltså ingen slump, mot bakgrund till historien, att de flesta av de utsatta EU-medborgarna på våra gator är romer.
Utsatta EU-medborgare lever i dåliga förhållanden i vår närhet idag. Likt romer gjort i Europa under perioder historiskt. Vi har ett val att göra nu. Ska vi göra som majoritetssamhället brukar och upprepa fördrivningen av utsatta eller ska vi skapa historia genom att lära oss av mänsklighetens misstag och bryta mönstret.

Organisationerna Hjälp tiggare i Lund och Unga Romer förespråkar starkt att vi tar avstånd från fördrivning av romer och riktar samhällets insatser på ett annat sätt. Riktar dem mot hjälp och stöttning. Exempelvis har vi erfarenhet av att anvisa är en bättre metod än avvisa, för alla. Genom härbärgen, lagliga platser att uppehålla sig på nattetid och samarbete mellan ideell och statlig sektor har flertalet medmänniskor kommit i arbete, flertalet fått nödvändig vård och situationen förbättrats avsevärt för de utsatta medmänniskorna och deras familjer. Såväl i hemlandet som på platsen en tillfälligt vistas på utifrån den fria rörligheten inom EU.
Att vara fattig är inget fel, att vara rom är inget fel, att vara medmänniska är inget fel , att be om hjälp är inget fel och att stötta samt hjälpa kan aldrig vara fel. Vi uppmanar politiker och myndigheter att ta avstånd från fördrivning och rikta ansträngningarna mot mer humana insatser. I Lund har vi ett otroligt bra samarbete mellan ideell sektor och kommun samt med många andra instanser. Lund kan vara en av de kommunerna i Sverige som tillsammans med bl.a. Helsingborg bryter historien och gör medmänskliga val. Vi har väldigt goda möjligheter att i Lund förpassa fördrivning av utsatta medmänniskor till historien. Låt oss göra ett sådant val.
Nu är tiden då vi lär oss av mänsklighetens misstag och gör historia genom att inte upprepa den.
Rom betyder människa! Vi är alla romer, vi är alla människor.
Joakim Månsson Bengtsson
Hjälp tiggare i Lund
Emir Selimi
Unga Romer

Publicerad 07 September 2015 13:45