Foto: Mostphotos.com

Insänt: Framåt inom omsorg och vård i Lund

INSÄNT/LUND. I Lunds kommun finns det många utmaningar inom vård och omsorg för att på bästa sätt kunna tillmötesgå den enskildes behov och önskan.

Det är viktigt att främja hälsan med motion, kost och kultur.

För centerpartiet ser vi vikten av att aktivt jobba med människan i centrum, samt att se det friska hos var människa.

Centerpartiet vill se ett ökat fokus på forskning och kontinuerliga utbildningstillfällen för personalen, för att möta framtida behov och önskemål tex inom välfärdsteknologin.

Den dagliga verksamheten enligt LSS ska ha resurser för att kunna ge stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning. Det ska vara en meningsfull sysselsättning för alla. Ett arbete ger struktur, mening och delaktighet i samhället.

Det ska finnas olika boendeformer för att möta olika gruppers behov och önskemål.

Centerpartiet vill utveckla de sociala möjligheterna att träffas i Lunds kommun. Våra träffpunkter ska ha bra öppettider tex helgöppet och olika typer av aktiviteter. Vi vill värna om vår volontärverksamhet, eftersom den ger många personer ökade möjligheter att t.ex besöka olika kulturaktiviteter, att komma ut, kunna få sällskap vid måltider och mycket annat som ger guldkant på tillvaron.

För Centerpartiet är det självklart att maten ska vara i centrum. Det kommer oroande larmrapporter från olika delar av landet om att de äldre inte äter ordentligt och undernäring är ett växande problem.

Centerpartiet vill inrätta en dietistjänst inom vård och omsorg för att öka kunskapen om näringsrika måltider.

Inom vård och omsorg ska det vara en hög kvalitét och en hög tillgänglig service samt trygghet anser Centerpartiet.

Inga-Kerstin Eriksson (C)

John Lager (C)

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden och kandidater till kommunfullmäktige.

Publicerad 22 August 2018 10:51