Foto: Mostphotos.com

Insänt: Botulfsplatsen är en knutpunkt

INSÄNT/LUND. I vår stadskärna gapar alltför många skyltfönster tomma - länge. Ett uppenbart problem.

Ändå vill utredare ändra stadsbusslinjerna så att hela Väster och halva Fäladen bara skulle passera Lund C, inte komma till Botulfsplatsen. En tredjedel av stadsborna skulle inte komma till stadskärnan.

Utredarna har uppfattat att stadens centrum flyttar till centralen/Clemenstorget, har väl förstått att ’kommunen’ vill ha en flashig ankomstmiljö kring stationen.

Att stadskärnan är Lunds hjärta, vår identitet har de inte förstått, eller brytt sig om.

De har kanske fått bakläxa. Kommunstyrelsen finner att ”samtliga stadsbusslinjer även i fortsättningen bör angöra i anslutning till Stortorget och Mårtenstorget.”, men lägger samtidigt till att det är: ”önskvärt att Botulfsplatsen frigörs som mötesplats och att hållplatslägen skapas i torgens och Botulfsplatsens närhet”.

Vad ’kommunen’ finner ”önskvärt” blir gärna direktiv. Och vad innebär ”bör angöra …”? Att man håller dörren öppen för centrumflytt? Att kunna hänvisa till svårigheter …

Botulfsplatsen är sedan länge en knutpunkt för alla stadsbusslinjer (utom 20). Alla som kommer in från stadens ytterområden kommer till en mötesplats i stadskärnans mitt.

En effektiv knutpunkt med direkt byte mellan alla linjer, med omedelbar information, synlig för alla. Enkelt och begripligt.

Vad innebär det att splittra den? Med åtskilda hållplatser: 3 och 5 vid Saluhallen; 1 och 6 på Södergatan och 2 och 4 vid domkyrkan. Långt emellan och utan ögonsamband. Därtill bussarna nere på Bankgatan!

En oerhörd kvalitetsskillnad för oss lundabor. För vad? Att vinna en mötesplats?

Ska man ge direktiv om något sådant utan att se konsekvenserna? Visa på dem?

När ’kommunen’ också beslutar att ”Det bör dock studeras mer ingående hur sådana hållplatslägen påverkar gång- och cykeltrafikens framkomlighet och säkerhet.”, menar de något annat. Inte kollektivtrafikens bekvämlighet och effektivitet för oss.

Lennart Nord

arkitekt

Publicerad 27 November 2018 13:11