Foto: Mostphotos.com

Replik: Vi utesluter inte Fair Trade eller annan märkning

INSÄNT/LUND. Ulf Nymark (MP) menar i en insändare att Lundakvintetten har missförstått innebörden av Fair Trade City-samarbetet.

Lundakvintetten, som består av Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna, övertog nyligen ledningen av Lunds kommun. Vi är engagerade, drivna av framtidstro och vilja att vidareutveckla Lund till en ännu bättre plats att leva och bo på. För att åstadkomma detta fokuserar vi på de beslut som skapar bäst förutsättningar för och leder till störst positiv påverkan på alla Lundabor, företag och civilsamhället i övrigt. Som en del i detta arbete har vi beslutat att Lunds kommun ska lämna Fair Trade City.

Det innebär exempelvis att kommunens förvaltningar i framtiden kan fokusera på inköp av närproducerade livsmedel istället för på Fair Trade-märkta livsmedel, men utesluter inte på något sätt sådana inköp. Det utesluter inte heller inköp av produkter med andra typer av märkningar. De butiker, företag och föreningar i Lund som vill fortsätta eller påbörja försäljning av Fair Trade-märkta produkter kan göra så i lika hög grad som tidigare. Skillnaden är att kommunen inte längre är förpliktigad till inköp av Fair Trade-certifierade produkter när detta varken är mest lämpligt ur ett miljö-, klimat-, eller ekonomiskt perspektiv. För oss är det viktigare att göra skillnad på riktigt än att få en kommunal diplomering.

Vi anser inte heller att det är rimligt att lägga skattebetalarnas pengar på att organisera privata företagares sammanträden och försäljning, men ser positivt på att privata aktörer fortsätter sitt engagemang på området.

I sin insändare menar Ulf Nymark (MP) att certifieringen i sig inte kostar kommunen något eftersom det inte är kommunen själv som står för denna. De cirka 200 000 kronor Fair Trade City-arbetet i sin helhet kostar kommunen årligen för diplomeringsavgift, anställning av kommunal samordnare etc. får dock förstås en påverkan på en kommunbudget som inte är oändlig. Vi väljer att istället lägga fokus på åtgärder och inköp som har större påverkan såväl lokalt som i ett större perspektiv.

Philip Sandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Ljunghill (M)

Vice ordförande i kommunstyrelsen

Börje Hed (FNL)

Kommunalråd

Inga Kerstin Eriksson (C)

Kommunalråd

Hedvig Åkesson (KD)

Partiföreträdare

Publicerad 27 November 2018 08:27