Foto: Mostphotos.com

Insänt: I skuggan av Stenbrottet vid Skrylle

INSÄNT/LUND. Efter ett bokstavligen sprängfyllt möte i Byahuset i Södra Sandby. Jag läser i Samrådsunderlaget från NCC i skuggan av stenbrottet ännu en gång, en tid senare [UTDRAG]:

”Gällande täkttillstånd möjliggör brytning … fram till 31 december 2027.”

Samt

”Enligt gällande efterbehandlingsplan är målet att skapa en täktsjö med ett varierat landskap i syftet skapa en attraktiv miljö för det rörliga friluftslivet.”

HÄFTIGT! Om inget nytt täkttillstånd ges har vi en kommande badsjö vid Skrylle om 9 år; SKRYLLESJÖ.

Eller … något dyker upp ur minnet, jo Skryllesjön. Den blev på sitt sätt bra, men bara en liten pöl i förhållande till utlovad sjö. Är även den nya sjön bara en hägring? Berggrunden läcker; det är ingen nyhet, sandsten med diabasgångar dränerar. Sprängningar ger nya oberäkneliga sprickor. Stora mängder grundvatten pumpas bort ständigt.

UTVIDGAT täkttillstånd sökes nu för ytterligare 30 års tilltagande verksamhet. Först därefter kommer den eventuella sjön som plåster på såren?

Gränsen intill Natura 2000 området skall bli dubbelt så lång. 30 år till med buller, vibrationer, sprickande hus i närområdet, utökad lastbilstrafik, mest mot Dalby sades det vi mötet i Södra Sandby.

Och hur mycket av reservaten har då torkat sönder? Situationen är redan illa.

Bo Wennergren

Publicerad 03 December 2018 08:18