Förtidsröstning

Förtidsröstning Foto: Mostphotos.com

Insänt: EU-valet kan bjuda på överraskningar

LUND/INSÄNT. EU-valet är speciellt på det sättet att det inte liknar riksdags-, kommun- och landstingsvalen. Stora partier har svårare att mobilisera sina väljare att gå och rösta och oftast är deras sakpolitiska besked om vad de ville uppnå i Europaparlamentet inte så tydliga. Eftersom EU-valet inte har någon större inverkan på den svenska politiken finns möjligheter för de mindre och okända politiska partierna att nå oväntade framgångar.

Den 1 april deltog jag som åhörare vid partiet Vändpunkts uppstartsmöte i Lund, och det kändes faktiskt uppfriskande att känna det engagemang som äkta demokrati möjliggör. Vändpunkt startades den 15 februari av Carl Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets, som tidigare varit miljöpartister. Deras mål är att skapa ett samhälle som varken sliter ut planeten eller människorna. De är så radikala att de vill ha en ”akut krigsmobilisering för planeten”. Kanske är det ett sådant tankesätt som många människor saknar idag i Sverige.

Några av Vändpunkts reformförslag omfattar betydligt mer grön skatteväxling för att snabbt göra Sverige fossilfritt, förenklade regler för medarbetarägda företag som ska skapa långsiktig planering istället för kvartalsekonomi, minskade klassklyftor genom progressiv beskattning av de rikaste, sänkt arbetstid, förstärkt medborgardemokrati, och ett decentraliserat EU. Partiet Vändpunkt har nyss grundats och partiprogrammet kommer säkert att utvecklas till valet 2022, och förhoppningsvis kommer dito att präglas av fler radikala förslag och visionärt tänkande. Med tanke på att civilisationen och planeten lider av mer än femtio globala systemrisker, många hundratals allvarliga samhällsproblem i varje land och en kommande megastor samhällstransformation på grund av den fjärde industriella revolutionen, så finns det mycket att göra.

EU-valet 2019 har beskrivits som ett ödesval där det står mellan ett demokratiskt EU och ökat inflytande från nationalistiska, högerextrema och fascistiska krafter. Många äldre personer och historiker vittnar om liknelsen mellan nuläget i Europa och 1930-talet. Det var säkert inte många som då kunde förutsäga det vedervärdiga som kom att följa. Detta bör vi som väljare ha i åtanke i detta EU-val.

Blev jag övertygad av Vändpunkts reformförslag? Vändpunkt är utan tvekan det mest radikala partiet just nu. Jag tror de kan bli ännu mer progressiva och samtidigt framstå som kloka och insiktsfulla. Det är dock inte lätt att diskutera svåra och komplexa samhällsfrågor i en populistisk medievärld, vilket kräver en god förmåga att berätta på ett enkelt, insiktsfullt och stimulerande sätt. Blir Vändpunkt den stora överraskningen i EU-valet? Jag tror det, speciellt om Greta Thunberg stöder initiativet.

Christer Nylander, omvärldsanalytiker

Publicerad 03 April 2019 00:00