Foto: Mostphotos.com

Insänt: Varför vill S öppna upp för höga bropelare genom Lunds stadskärna?

LUND/INSÄNT. Att dra järnvägen genom centrala Lund på höga bropelare som i en del kinesiska städer anser vi från Lundakvintetten vara uteslutet. Det är med förvåning vi nu ser att Socialdemokraterna i Lund öppnar upp för detta alternativ. Det var i samband med kommunstyrelsen den 3 mars som S gjorde denna tvärvändning. Från Lundakvintettens sida ser vi en tunnellösning genom Lund som det bästa alternativet. Det skulle frigöra stora ytor mitt i centrala Lund till bostäder och verksamheter. Det skulle minska buller och spridning av stoft. Det skulle även värna kulturhistoriskt värdefull bebyggelse mitt i centrala Lund. Vi ska nu undersöka denna möjlighet grundligt- både vad en tunnel kan komma att kosta, men även hur mycket all den mark som frigörs är värd. Dessutom är det en unik möjlighet att få till en tunnellösning i samband med utbyggnaden till fyrspår och nytt höghastighetståg. Om ett av syftena är att läka ihop staden vore det dumdristigt att bygga en ny barriär på pelare. Lunds socialdemokrater: Gör om och gör rätt.

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande i kommunstyrelsen

Börje Hed (FNL), kommunalråd

Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd

Hedvig Åkesson (KD), partiföreträdare

Publicerad 04 April 2019 11:20