Foto: Fredrik Magnusson

Insänt: Onödig pajkastning från det borgerliga minoritetsstyret

LUND/INSÄNT. Företrädare för Lunds borgerliga minoritetsstyre anklagar i en insändare oss socialdemokrater för att vilja bygga järnväg på pelare genom Lund. Det är direkt osant och det vet skribenterna.

Från socialdemokraternas sida har vi trott att utredningen skulle visa på för- och nackdelar med olika alternativ och att vi först därefter skulle ta ställning till vad som är bäst för Lunds kommun. Därför ville vi inkludera pelarlösningen som ett alternativ eftersom det allt oftare framhålls som en framtidslösning. Vi tror i grunden inte på alternativet i stadsmiljö. Men eftersom det är en stark internationell trend bör det utredas för att på goda grunder också sedan kunna avföras från listan av möjliga alternativ. Ska en utredning ges bästa möjliga förutsättningar bör man gå in i den med ambitionen att beskriva konsekvenserna av samtliga alternativ. Det är i och för sig långt ifrån vad Lunds borgerliga minoritetsstyre, med Liberalerna och FörNyaLund i spetsen, gör med kommunens utredning om järnvägsdragningen. För några veckor sedan öppnade de till och med upp för att totalt stoppa godstrafik på Södra- och Västrastambanan. Detta nämner de varken till lundaborna, exportföretagen eller andra aktörer.

Vi hör ofta företrädare för det borgerliga minoritetsstyret prata om att skattebetalarnas pengar ska användas effektivt och på bästa sätt. Svart på vitt säger de nu i en debattartikel i att de har beställt en utredning för totalt 5 miljoner kronor men de har redan sagt vilket alternativ de föredrar. Utredningens resultat spelar således ingen större roll för det borgerliga minoritetsstyret.

Istället för att ägna tid, och tidningsutrymme, åt onödig pajkastning föreslår vi från socialdemokraterna att de istället är ärliga mot Lundaborna både i sina intentioner och i användandet av skattepengar. De kan inte å ena sidan prata om effektivt utnyttjande av resurser när de å andra sidan säger att de tillsatt en mångmiljonutredning där de inte bryr sig om resultatet. Lunds kommun kan bättre än så.

Anders Almgren (S)

Publicerad 09 April 2019 08:23