Insändare om Hedda Anderssongymnasiet.

Insändare om Hedda Anderssongymnasiet. Foto: Fredrik Magnusson

Insänt: Hur tänker makten i Lund?

INSÄNT/LUND. Saknar man helt förmåga att ta till sig kunskaper, erfarenheter, möjligheter under ett projekts gång? Måste man till varje pris fram till sitt ursprungliga mål. Är det prestige som styr?

När det gäller Heddagymnasiet har det dykt upp ett nytt alternativ, med en lokalisering i Ideonområdet, 200 m från spårvägshållplats Ideon, gynnsamt för sin pedagogiskt stimulerande plats mitt i det kreativa utvecklingsområdet. I befintliga lokaler, utan tunga betongarbeten/-transporter. Flexibelt, med utrymmen växande efter behov , termin för termin. Omedelbart tillgängligt. Kommunkontoret finner i en rask utredning under sommaren att alternativet är gynnsammare – utan att ens gå närmre in på negativa konsekvenser hos alternativen.

Makten blundar, rusar vidare med majoritetsbeslut och nedflyttning till mer osynliga beslutsinstanser (delegerat till enstaka personer), hejdlöst vidare in i växande problem. Alla de problem man undviker att lösa innan man går vidare.

Här i vart fall 20 problem:

- Hur länge håller ’fritt sök’? Och hur blir det med lundaelevers rätt att få plats på gymnasium i Lund  - Startar nytt Heddagymnasium utan lokaler – flera år i förväg 

- Bortser från behov av flexibilitet, att ha anpassningsförmåga vid lokalbehov 

- Väljer Svanetomten utan synliga lokaliseringsalternativ – utan att se konsekvenser 

- River fungerande skola m kulturvärden – ”nytt gymnasium här är viktigare” 

- Godtar hänsynslös hantering av barn och barns framtid under de år då betygen är så viktiga –Barnkonventionen svensk lag vid årsskiftet 

-Vet inte var man kan/ska placera ’svanebarnen’ 

-Vet inte när Parkskolan är inflyttningsklart – om det ens är ett riktigt alternativ 

- Förstår inte dess förödmjukande effekt, inte den pedagogiska försämringen där, konsekvenser av lokalernas inre kvalitet, av matsal, aula, gymnastik på annat håll, av järnvägsbullret … – allt ger brister i koncentrationsförmåga 

- Bortser från trafikolycksrisker med barngrupper på trång Svanegata/-väg – av tvång 

- Och att Parkskolan ligger i riskzoner järnvägsolyckor, urspårning resp gas/explosioner 

- Då Parkskolan saknar skolgård hänvisar Stadsbyggnadskontoret (SBK), till stadsparken på andra sidan Svanegatan m dess växande genomfartstrafik och byggtrafik till Heddabygget 

- Bortser då från att stadsparkens hela entréområde blir skolgård – som måste ligga intill skolan och vara minst 12.000 m2 

- Bryr sig inte/inser inte att stadsparken är detaljplanelagt och ett riksintresse och att parkens entréområde är nyrenoverat med höga ambitioner och kostnader 

- Ignorerar knarkproblem m m kring Polhemsskolan 

- Ignorerar effekten av fördubbling av antalet tonåringar i det lilla Jutakvarteret -- ”inte stadsplanerarens ansvar skriver SBK, utan myndigheternas” 

- konsekvenser för de boende i miljön av 5.000 tonåringar -- ”får tåla” skriver SBK 

- Skönmålar grönkvaliteten med gymnasieförslagets skolgård/park -- halv fotbollsplan för boende, vid tider utan elever, publik; 1½m2/elev, det är 3X större än i en hiss; 

- Bortser från/inser inte pressen på kollektivtrafiken – hållplatser och kapacitet 200 m från busshpl, 500 m fr Lund C, 800 m fr regionbussar och spårväg 

- Prestigebygget svarar inte arkitektoniskt och kulturellt mot skrivna ambitioner, är knappast en förlängning/utvidgning av innerstaden, indraget och veckat.

Samtliga dessa problem utgår, existerar inte vid val av alternativet Ideon Varför blunda för detta? Vad förlorar de som makten haver?

Undrar

Lennart Nord arkitekt SARMSA

Publicerad 06 November 2019 08:08