Insänt från Moderaterna.

Insänt från Moderaterna. Foto: Adobe Stock

Insänt: Livslånga lärandet nyckeln till en fungerande arbetsmarknad

INSÄNT. Skåne har en hög arbetslöshet. Detta är inte acceptabelt. Inte minst med tanke på att det finns flera bristyrken i Skåne, exempelvis ingenjörer och lärare. Vi är i ett läge där arbetsgivare skriker efter personer med rätt kompetens på samma gång som många saknar jobb. Detta beror ofta på att det saknas en matchning mellan arbetssökande och de behov som arbetsgivarna har när de rekryterar. Därför är det livslånga lärandet en viktig nyckel att minska arbetslösheten och kompetensbristen.

Axis Communications, grundat år 1984 och Lunds största privata arbetsgivare, beskrev när vi besökte företaget deras utmaning att kompetensförsörja sin organisation med tillräckligt många ingenjörer. Trots att företaget är Lunds största privata arbetsgivare med över 2 000 anställda skulle företaget ha kunnat växa sig betydligt större om utbudet i Skåne av rätt kompetens hade varit bättre.

I en artikel i Dagens Industri i juli presenterades en undersökning som visar att var femte svensk funderar på att byta jobb under det närmaste året och fler än hälften kan tänka sig att byta karriär helt och skola om sig till ett bristyrke.

På DN Debatt 12 juli refereras en undersökning som visar att drygt en fjärdedel av tjänstemännen i industrin under de senaste fem åren har sökt efter en utbildning i högskolan, men endast en av åtta har hittat utbildning som i hög utsträckning motsvarar deras behov. Vidare framgår av artikeln att sju av tio tjänstemän vill utbilda sig helt eller delvis på distans, på samma gång som antalet distanskurser inom högskolan har minskat med så mycket som en fjärdedel sedan 2010.

Lärosäten, YH-utbildningar, näringsliv och offentlig sektor behöver kroka arm i arbetet att möta behovet av det livslånga lärandet. Då kan vi stå starkare vid större varsel som drabbar enskilda orter, men också inför de möjligheter som kommer med exempelvis digitalisering, automatisering och globalisering. Ytterst handlar det om att säkerställa vår gemensamma välfärd.

Fler högskoleutbildningar på distans behövs och flexibiliteten i upplägget av kurser och program behöver bli större. Antalet studenter som antas genom reell kompetens behöver bli fler.

Skåne behöver fler platser inom Yrkeshögskolan. YH, som är en eftergymnasial utbildning många väljer för karriärväxling, visar upp mycket goda resultat. 93 procent har jobb efter examen och 69 procent får ett jobb som helt eller till största del stämmer överens med utbildningen. Skåne har lägre tilldelning av platser inom Yrkeshögskoleutbildning jämfört med Stockholm och Västra Götaland. Skåne hade 3,3 platser per 1000 invånare år 2018 vilket kan jämföras med Stockholm och Västra Götaland som samma år hade 3,9 platser per 1000 invånare. Detta är orimligt.

Vi vill att en skattelättnad införs för företag som köper utbildning till sina anställda så att det blir mindre kostnadskrävande att investera i sina medarbetare. Detta skulle innebära att medarbetarnas vilja att utveckla sig bättre kan tas tillvara och gynna företagen.

Region Skåne är en stor arbetsgivare som behöver ta ett större ansvar för att säkerställa tillgången på kompetens bland annat inom sjukvård och kollektivtrafik.

Vi vill att fler ska få möjligheten byta karriär mitt i livet. Det skapar rörlighet och frihet för den som byter och det stärker också samhället genom att företag och människor kan växa genom nya innovationer och utveckling.

Anna Jähnke (M)

Regionråd i Region Skåne och ordförande i den regionala utvecklingsnämnden

Fredrik Ljunghill (M)

Kommunalråd i Lunds kommun

Publicerad 14 November 2019 00:00