Börje Hed (tv), Elin Gustafsson och Emma Berginger.

Börje Hed (tv), Elin Gustafsson och Emma Berginger. Foto: Fredrik Magnusson

Nu ska det bli liv i Observatoriet

LUND. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Förnyalund blåser liv i idétävlingen för den gamla observatoriebyggnaden i stadsparken. Redan till juni nästa år ska ett förslag finnas.

Av
Fredrik Magnusson

Förslaget om idétävling röstades ned i kommunstyrelsen 2016. Nu har ett enklare och billigare alternativ tagits fram.

– Det är en enklare process nu, och i samband med tävlingen kommer vi titta på alla de idéersom lämnats in under åren, säger Emma Berginger (MP).

Tanken är att det under våren ska vara öppet för att komma med förslag och redan till juni nästa år, då budgeten ska tas för kommunen, ska det finnas med en kostnadsberäkning som det ska gå att ta ställning till.

– Vi vet att det finns ett brett stöd bland Lundaborna att få liv i huset. Det blir mer och mer akut för varje dag att göra något, säger Elin Gustafsson (S).

Huset har stått tomt under en väldigt lång tid och det har inte saknats idéer på vad som ska hända med huset. Kafé, teater eller helt enkelt flytta huset till Brunnshög är några av de funderingar som kommit upp genom åren.

– Lundaborna ska kunna komma med idéer en runda till, även om det redan har kommit in många förslag, säger Börje Hed (FNL).

Har ni några egna förslag från era respektive parti?

– Vi har flera stycken, men de ska ju kopplas till en ekonomisk verklighet, säger Börje Hed (FNL).

Publicerad 16 December 2017 00:00