Eva Lindholm framför ett av förslagen till nya gymnasieskolan i Lund. Du kan själv se förslagen i Kristallens entré.

Eva Lindholm framför ett av förslagen till nya gymnasieskolan i Lund. Du kan själv se förslagen i Kristallens entré. Foto: Fredrik Magnusson

Fyra förslag för Hedda Anderssongymnasiet

LUND. Synergi, Rambla, Levla eller Tätt tillsammans? Ett av dessa namn kommer bli verklighet när Hedda Anderssongymnasiet ska byggas.

Namnen representerar varsitt arkitektförslag till den nya gymnasieskolan som ska byggas på tomten där Svaneskolan ligger idag. De fyra förslagen finns uppsatta i Kristallens reception till och med den 6 april och i mitten av april ska sedan juryn presentera det vinnande förslaget.

Förslagen är inlämnande anonymt och jurygruppen, som består av representanter från Lunds kommun, Sveriges Arkitekter och Skanska, har precis påbörjat arbetet.

– Det var först en prekvalificering där dessa fyra valdes ut till oss i juryn, säger Eva Lindholm, från serviceförvaltningen och Lundafastigheter och fortsätter:

– Vi träffas i jurygruppen men sitter sedan på egen hand och bedömer efter våra egna specialområden. Vi tittar på vad arkitekterna har levererat jämfört med de kriterier som fanns med i uppdraget.

Skolan kommer att byggas etappvis, samtidigt som Svaneskolan rivs. Samtidigt kommer det finnas elever på skolan, de börjar redan till hösten. Själva bygget börjar under 2019.

När juryn har valt ett vinnande förslag kommer ett detaljplaneförslag tas fram, som under hösten kommer gå ut på samråd.

– Vi har fem kriterier som vi gett arkitekterna. Stadsbyggnadsaspekten, den pedagogiska miljön, genomförbarheten, hållbarheten och utvecklingen av konceptet. Det sista handlar om att huvudidén ska hålla om något behöver förändras under resans gång, säger Johanna Wittenmark som detaljplanehandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Hedda Anderssongymnasiet kommer att byggas under 2019–2023 och budgeten för bygget är satt till 700 miljoner kronor. Det går också att se förslagen via kommunens hemsida, lund.se.

Publicerad 12 March 2018 00:00