Under känslolägret i Torna Hällestad kommer deltagarna att beröra flera känsliga ämnen och känslor.

Under känslolägret i Torna Hällestad kommer deltagarna att beröra flera känsliga ämnen och känslor. Foto: InFrame Media

Känsloläger utforskar det mörka

TORNA HÄLLESTAD.

Det talas för lite om känslor och psykisk ohälsa, åtminstone enligt de ansvariga bakom projektet Säg det – Sen gör det, som arrangerar ett känsloläger i september.

Av
Fredrik Rubin

Säg det – Sen gör det är ett treårigt kulturprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden och har ABF som projektägare. Tanken med projektet är att utmana och utforska normer kring känslolivet och psykisk ohälsa. Detta med kreativitet som metod.

- Vi riktar oss till en målgrupp mellan 13-30 år. Dels till personer som möter personer med psykisk ohälsa i sin vardag eller arbete, eller som själv har erfarenhet av psykisk ohälsa, säger Hannah Harvigsson konstnärlig projektledare för projektet.

Det är genom en lång rad work shops där kreativitet står i fokus som gruppen närmar sig tyngre känslor. Det handlar om musik, att måla, bygga eller iscensätta. Arbetet leds av musiker och konstnärer, flera av vilka har egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

- Under våren har vi mött otroligt många människor och tillsammans skapat work shops och metoder. Det är bland annat dessa som vi nu kommer att använda oss av under vårt känsloläger, säger Hannah Harvigsson.

Lägret äger rum på Gamlegård i Torna Hällestad, det hela är gratis ochdet finns fortfarande några platser kvar för den mellan 16-22 år. Den som vill ges möjlighet att sova över, något som inte är ett krav för att delta.

- Det är viktigt är poängtera att detta inte är ett behandlade projekt utan ett kulturprojekt. Men under lägret kommer en KBT terapeut vara närvarande hela tiden och själv delta och hålla i work shops. Också för att vid behov kunna fånga upp de känslor som kan dyka upp när man närmar sig känsliga ämnen, säger Hannah Harvigsson.

Publicerad 17 August 2018 09:00