SD i Lund vill riva folkparksbyggnaden och bygga seniorbostäder.

SD i Lund vill riva folkparksbyggnaden och bygga seniorbostäder. Foto: Fredrik Magnusson

SD: Vi kan inte vårda en gammal ruin

LUND. Sverigedemokraterna i Lund har i sitt lokala valprogram fem kärnfrågor: äldre- och omsorg, skola, invandring, infrastruktur och stadsmiljöer.

Av
Fredrik Magnusson

Partiet vill att det ska byggas fler seniorlägenheter, bland annat i folkparksbyggnaden. Trygghetslarmen ska vara avgiftsfria och det ska finnas ett bättre uppföljningssystem i äldrevården.

– Folkparksbyggnaden är i fruktansvärt dåligt skick, vi kan inte vårda en gammal ruin. Riv den och bygg något som kan användas, säger Hans-Olof Andersson (SD).

Inom skolan vill SD se fler vuxna i skolan. Det ska också bli mer katederundervisning och uppflyttning till nästa årskurs ska vara kunskapsbaserat.

– Vi vill också att Lund ska bli en provkommun för betyg från årskurs 4, kommunen ska ligga främst. Den femte gymnasieskolan kommer behövas oavsett vad som händer med fritt sök.

Inom invandringsfrågan vill SD säga upp avtalet om flyktingmottagning, ha ett stopp för köp av bostadsrätter till nyanlända, riva upp beslutet om ensamkommande som fyllt 18 år och inte ge kommunalt stöd till evenemang som riktar sig till en viss etnisk grupp. Tiggeri ska förbjudas i Lund.

– Under denna fråga har vi också tittat en hel del på det mångfaldsarbete som görs i kommunala förvaltningar. Det finns dokument och konsulter men det är väldigt svårt att säga vilken nytta det gör, här ser vi en besparingspotential, säger Hans-Olof Andersson (SD).

SD vill att servicen i byarna ska förbättras, detta kan göras genom att byarnas centrum förnyas. Den goda jorden kring Lund ska inte användas för sådant som golfbanor och ridanläggningar. Det ska byggas på höjden där det passar. SD vill också att ett badhus i den östra delen av kommunen ska byggas.

– Vi kan inte lova ett badhus, men utredningen ska öppnas igen. Byarnas centrum kan förnyas men då måste det finnas en bred politisk majoritet som visar att vi menar allvar, då kommer privata investerare att öppna plånboken.

I stadsmiljöfrågan vill partiet att det som byggs inte bara ska vara modernistisk arkitektur, utan ta inspiration från lokala förhållanden.

– Tittar du i Lund centrum så är det en blandning av byggnader från olika tidsepoker och då blir det fel när vi bygger helt nya områden i en och samma stil. Jag tycker att byggnaderna ska berätta något om människorna och tiden då de byggdes, inte bara berätta om byggnadens funktion, säger Hans-Olof Andersson (SD).

Publicerad 22 August 2018 00:00