Oro kring arrendefrågan hos Lunds kolonister.

Oro kring arrendefrågan hos Lunds kolonister. Foto: Mostphotos.com

Kolonister är oroliga inför framtiden

LUND. Lunds kolonister är oroliga för framtiden när ny arrendeavtal ska förhandlas. En enkät skickades ut till politikerna, vid deadline hade bara fyra svarat på den.

Av
Fredrik Magnusson

Nuvarande avtal för Lunds cirka 20 koloniföreningar löper ut den 31 december 2019.

– Vi är oroliga över avtalen längd men också över att kommunen vill öppna upp koloniområdena för allmänheten mer. De vill att vi ska ha grindarna öppna från den 1 april till den siste september, nu är det 1 maj till siste augusti som gäller. Då ska också toaletterna på områdena vara öppna, säger Conny Olsson, som är ordförande i Lunds kolonisters centralförening (LKC).

– Arrendeavtalen har varit på tio år den här perioden men vi vill ha 25 år, som det var tidigare. Kommunen har också nämnt femåriga avtal för två områden, men vi vet inte vilka ännu. Dessutom vill kommunen att koloniföreningarna ska bilda ekonomiska föreningar, men det faller direkt. Det är svårt att få folk att engagera sig redan som det är, säger Conny Olsson.

Varför ekonomiska föreningar?

– Då slipper kommunen en massa arbete. De har försökt med det tidigare men det gick inte igenom.

För att få klarhet i frågorna skickade LKC frågor till alla tio fullmäktigepartier. Fyra partier svarade i tid.

– Kruxet är att vi ville ha svaren innan det är dags att rösta. Vi är drygt 1 000 kolonister i Lund, det är röstkraft.

Publicerad 04 September 2018 00:00