Kungliga Fysiografiska Sällskapet har delat ut priser.

Kungliga Fysiografiska Sällskapet har delat ut priser. Foto: Mostphotos.com

De prisas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet

LUND. Sex forskare mottog medaljer och priser för sina arbeten i botanik, naturvetenskap i vid bemärkelse, kemi, matematik och tillämpad elektronik vid Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lunds årshögtid.

Av
Fredrik Magnusson

De som får priser är:

Minnesmedaljen i silver tilldelas Birgit Rausing, Genève, för sina betydelsefulla insatser att stödja Sällskapets fortsatta engagemang inom ämnesområdet medicin och humaniora.

Wilhelm Westrups pris som uppgår till 1 miljon kronor tilldelas professor Lars Samuelson, Lunds universitet, för sin framstående forskning baserad på grundläggande materialvetenskap inom nanotekniken som lett till praktiska och kommersiella tillämpningar.

Sten von Friesens pris i fysik på 120 000 kronor delas mellan lektor Caterina Dolglioni och docent Oxana Smirnova, båda Lunds universitet, för framstående forskning inom partikelfysik med bland annat förbättring av mätmetoder och medverkan i globalt nätverk

Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik som uppgår till 250 000 kronor tilldelas professor Michal Dunn, Uppsala universitet, för sitt arbete att i grunden förbättra den historiska lingvistiken vilket öppnar nya möjligheter att kartlägga språkutveckling.

Göran Linds pris uppgår till 50 000 kr tilldelas docent Fredrik Rusek, Lunds universitet, för framstående insatser inom kommunikationsteori och dess tillämpningar i framtida generationers trådlösa kommunikationssystem.

.

Publicerad 03 December 2018 09:47