En forskare i Lund har tagit emot flera hot under året. Hoten riktas och också mot forskarens familj.

En forskare i Lund har tagit emot flera hot under året. Hoten riktas och också mot forskarens familj. Foto: Mostphots.com

Flera hot mot Lundaforskare – sabotage på arbetsplatsen

Hot skickade till hemmet och arbetsplatsen

LUND.

En forskare vid BMC i Lund har under året tagit emot flera skriftliga hot. Hoten är kopplade till forskningen.

Av
Fredrik Magnusson

Det finns fem tillfällen då hot skickats till forskaren. Några av hoten har skickats till arbetsplatsen medan andra har skickats till hemmet. Samtliga av de skriftliga hoten är kopplade till arbetet som forskaren gör. Några av hoten har också varit riktade mot forskarens familj.

Förutom de skriftliga hoten har det förekommit sabotage på arbetsplatsen där labratoriematerial har förstörts.

– Vi känner väl till ärendet och tar det på största allvar. Vi har lämnat över ärendet för utredning till polisen och samarbetar med universitetets säkerhetsavdelning. Arbetsplatsen ska vara trygg för alla våra medarbetare, säger Jimmie Kristensson, som är vicedekan på medicinska fakulteten.

Några svar på frågor om vilken forskning det handlar om eller avsändaren av hoten kan inte ges med hänsyn till de inblandade. Inte heller om någon eller några tagit sig in på arbetsplatsen eller om forskaren idag arbetar kvar.

Publicerad 11 December 2018 10:44