Länsstyrelsen har ett förslag om att byggnadsminneförklara Folkparken i Lund.

Länsstyrelsen har ett förslag om att byggnadsminneförklara Folkparken i Lund. Foto: Fredrik Magnusson

Förslag: Byggnadsminnesförklara Folkparken i Lund

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag

LUND. Länsstyrelsen vill byggnadsminnesförklara Folkparkshuset med i park i Lund.

Av
Fredrik Magnusson

Förslaget togs fram före jul och nu har ska eventuella yttrande vara inne senast den 28 februari. I förslaget står det att byggnaden med pergola inte får flyttas, rivas, byggas till eller på annat sätt ändras utvändigt. Inga ingrepp får göras i byggnadens stomme och planlösning. Inga ytskikt får ändras. Det får inte heller göras något med den fasta inredningen och tekniska installationer. Inte heller ytskikt och färgsättning på fast inredning eller tekniska installationer får ändras.

I området får det enligt förslaget från länsstyrelsen inte byggas eller ändras något väsentligt. I parken får ingen markbeläggning av smågatsten, tegelmurar och bänkar av betong tas bort, ändras eller byggas för. Inte heller växtlighetens karaktär får ändras. Byggnaden och pergolan ska vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Länsstyrelsen skriver i sitt förslag att byggnaden är en spegling av samhället vid en viss given tid. Folkparkshuset är enligt skrivelsen "en mycket god god och välbevarad representant för brutalismens stilriktning".

Frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes av en privatperson 2013. Huset i parken byggdes 1976 och själva parkens ursprung går tillbaka till 1894-1895.

Publicerad 23 January 2019 08:45