Förändringar i kollektivtrafiken kan klubbas på fredag.

Förändringar i kollektivtrafiken kan klubbas på fredag. Foto: Mostphotos.com

Lundakritik mot förändringar i busstrafiken

Beslut tas på fredag

LUND. Socialdemokraterna i Lund och den styrande Lundakvintetten är oroade över Region Skånes förslag om förändrad busstrafik i kommunen. I två olika uttalande riktar politikerna kritik.

Av
Fredrik Magnusson

I Lund påverkas totalt åtta busslinjer av de förändringar som ska klubbas på fredag, fem stadsbusslinjer och tre regionbusslinjer. När kollektivtrafiknämnden ska fatta sitt budgetbeslut påverkas flertalet busslinjer i Lunds kommun mycket negativt enligt partiet. De linjer som påverkas är:

155 - Lund - S Sandby - Harlösa

170 - Lund N Fäladen - Lund LTH - Malmö Jägersro - Hyllie

171 - Lund N Fäladen - Lund LTH - Malmö

Stadsbuss linje 2 - Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem

Stadsbuss linje 3 - Stångby - Nöbbelöv - Botulfsplatsen - Linero

Stadsbuss linje 9 - Galjevången - Nilstorp - Botulfsplatsen - Centralen - Univ-sjh

Stadsbuss - Nattbuss Öster

Stadsbuss - Nattbuss Väster

– De som drabbas är framförallt de äldre som vill ta sig till Träffpunkt Papegojelyckan. Detta kommer få stora negativa effekter för de äldre och med största sannolikhet även kommunens färdtjänstverksamhet, säger Klara Twete (S), ledamot i Region Skånes kollektivtrafiknämnd och ersättare i Lunds kommunfullmäktige, i ett pressmeddelande.

Lunakvintetten skriver bland annat i sitt yttrande "Förslaget till beslut har utarbetats utan någon som helst dialog med kommunen om vad det skulle få för konsekvenser för de medborgare som berörs. Ekonomiskt riskerar förslaget att leda till ökade kostnader, inte minst då behovet av färdtjänst ökar. Ett exempel är förslaget att dra om stadsbuss linje 2 så att den inte längre stannar vid Papegojlyckan. Det försämrar för våra äldre att ta sig till den populära träffpunkten med kollektivtrafik. Det riskerar även att leda till ökad ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre då det blir svårare att nå träffpunkten".

Socialdemokraterna skriver i sitt uttalande också om förändring i natturerna mellan Lund och Malmö. Lundakvintetten tar upp försämrad kollektivtrafik för landsbygden och att en försämrad tillgänglighet med kollektivtrafiken påverkar utbyggnaden i kommunen, i bland annat Vallkärra och Stångby.

Publicerad 06 February 2019 08:58