Flera av offren skadades när de släpades vid sidan av bilen.

Flera av offren skadades när de släpades vid sidan av bilen. Foto. Polisens förundersökning

Åklagare kräver fängelse för "Bilsläparna"

"Livsfarliga, råa och hänsynslösa handlingar"

LUND/MALMÖ. De två unga män som i fjol dömdes till skyddstillsyn och samhällstjänst efter att ha släpat ett tiotal personer vid sidan av sin bil riskerar nu att få sina straff höjda. När hovrätten tar upp ärendet yrkar åklagaren på fängelse.

Det var under sommaren 2017 som flera fall av bilsläpningar anmäldes under kort tid i Malmö och Lund. Vid samtliga tillfällen ska en grupp unga män frågat förbipasserande om vägen. När den tillfrågade personen böjt sig fram för att knappa in adressen till bland annat Malmös nation på männens GPS ska männen i bilen tagit fast deras armar och sedan gasat.

Detta fick till följd att ett par av offren släpades med vid sidan av bilen under ett hundratal meter. Inget av offren ska dock ha skadats allvarligt.

När de tiotal fallen togs upp i tingsrätten dömdes två av de fyra männen för misshandel, försök till misshandel och ofredande till skyddstillsyn och samhällstjänst i 140 timmar.

En tredje dömdes för ofredande och medhjälp till misshandel till villkorlig dom medan den fjärde friades helt.

Tingsrätten valde dock att inte gå på linjen om att männen varit särskilt hänsynslösa och att deras agerande varit livsfarligt. Detta hoppas åklagaren nu få omprövat.

– Jag menar att hovrätten bör göra en annan bedömning och pröva om det är livsfarliga gärningar och om de utförts med särskild hänsynslöshet och råhet, säger kammaråklagare Fredrik Jönsson till Sydsvenskan.

Åklagaren har i sin överklagan yrkat på fängelse för båda männen.

Publicerad 07 February 2019 15:14