Rasmus Törnblom (M) är ordförande i utbildningsnämnden i Lund.

Rasmus Törnblom (M) är ordförande i utbildningsnämnden i Lund. Foto: Martin Olson/Lunds kommun

Gemensam policy kring droger i gymnasieskolorna

Även samlat grepp kring disciplinen i skolan

LUND.

En gemensam drogpolicy och en gemensam tillämpning av disciplinära åtgärder inom gymnasieskolan. Det efterlyser Lundakvintetten genom utbildningsnämndens ordförande Rasmus Törnblom (M).

Av
Fredrik Magnusson

Idag finns ingen gemensam drogpolicy för gymnasieskolorna i Lund. Istället har skolorna egna.

– Vi vill ge ett gemensamt verktyg till skolorna, små skillnader som finns idag kan ha stor betydelse. Vi har fått rapporter om drogförsäljning och droganvändande vid våra gymnasieskolor. Med en gemensam policy kan vi bygga upp en bra tillämpning och välfungerande gemensamma rutiner, säger Rasmus Törnblom (M).

En policy ska handla både om att hindra användandet av droger men också om att ge stöd till dem som har ett missbruk.

När det kommer till de disciplinära åtgärderna finns det idag flera olika i skollagen, exempelvis tillsägelse, utvisning och skriftlig varning. Skolverket har uppmärksammat att en del rektorer vill ha mer stöd i tillämpningen av dessa. Vissa av åtgärderna, som att placera elever i annan skola, kan vara svåra att tillämpa och inbegriper flera skolor.

– Lundakvintetten vill stödja lärare och rektorer med en gemensam policy. Det måste vara tydligt vilket utrymme det finns att tillämpa de åtgärder som finns. Vi ska också komma ihåg att gymnasieskolan är frivillig och är det någon som bråkar och stökar så drabbar det ofta stora grupper, och framför allt de som behöver allra mest stöd. Ytterst handlar det om att säkerställa kunskapsuppdraget i gymnasieskolan.

Nämnden ska ta beslut om det ska tas fram gemensamma policies på sitt nästa möte och Rasmus Törnblom har som förhoppning att de ska finnas på plats och kunna tillämpas till skolstarten till hösten.

– Jag upplever det som att det finns ett brett stöd för förslagen i nämnden.

Publicerad 07 February 2019 00:00