AF-borgen får låna sex miljoner av Lunds kommun.

AF-borgen får låna sex miljoner av Lunds kommun. Foto: Mostphotos.com

Klart: AF-borgen får låna sex miljoner till ombyggnation

Ska byggas om och tillgänglighetsanpassa

Av
Fredrik Magnusson

LUND. AF-borgen ska byggas om och kommunstyrelsen har nu beslutat att låna ut sex miljoner kronor till huset.

I december 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett upplägg som innefattar ett lån till AF-borgen på sex miljoner kronor med årliga amorteringar på marknadsmässiga villkor. Kommunstyrelsen har nu beslutat om att bevilja ett lån på sex miljoner kronor och att ge ekonomidirektören i uppdrag att fastställa de exakta villkoren för lånet.

Publicerad 07 February 2019 09:45