Kommunen säger nej till köp av mark. Bilden är en genrebild.

Kommunen säger nej till köp av mark. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos.com

Kommunen säger nej till fastighetsköp

Priset var på 27 miljoner kronor

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Kommunstyrelsen i Lund har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att Lunds kommun ska avstå från att köpa fastigheten Vallkärratorn 5:75 för 27 miljoner kronor.

Fastigheten, som är ca 17 hektar, ligger öster om Nöbbelöv, mellan södra stambanan och Kävlingevägen. I kommunens nya översiktsplan anges markanvändning med blandad bebyggelse. Lunds kommun har erbjudits köpa fastigheten för bostadsbyggande för 27 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018 att återremittera ärendet för att förhandla om ett lägre pris och att marken skulle betraktas som jordbruksmark, vilket inte godtogs. Fastigheten arrenderas i dagsläget av tre lantbrukare.

Publicerad 07 February 2019 09:20