S skriver till kommunstyrelsen om bergtäkterna i kommunen. Bilden är en genrebild.

S skriver till kommunstyrelsen om bergtäkterna i kommunen. Bilden är en genrebild. Foto: Mostphotos.com

S vill ta samlat grepp kring bergtäkterna

Skrivelse till kommunstyrelsen

LUND.

I en skrivelse till kommunstyrelsen vill Socialdemokraterna i Lund se ett samlat grepp kring ärendena om bergtäkterna i kommunen.

Av
Fredrik Magnusson

På kommunens bord ligger för tillfället tre stycken bergtäktsansökningar. En i Dalby, en i Veberöd och en i Skrylle. Socialdemokraterna (S) lyfter i skrivelsen att utmaningarna troligtvis är störst kopplat till täktverksamheten i Skrylle. Där det också finns ett nystartat upprop från de närboende som vill stoppa en utökning.

– Vi menar att kommunen måste stå fast vid sitt motstånd och inte låta Skrylletäktens verksamhet expandera till västra sidan av Sandbyvägen. De hagmarker som finns mot Rögle ska vi inte låta exploateras och förstöras. Likadant måste kommunen vidta åtgärder för att skydda Måryds naturreservat, säger Björn Abelson (S), ledamot i kommunstyrelsen, i ett uttalande.

Socialdemokraterna föreslår i sin skrivelse att ett samlat ansvar kring de aktuella ansökningarna måste tas av kommunstyrelsen. Utgångspunkten ska utgå från den översiktsplan som kommunfullmäktige antog i oktober 2018 . (S) föreslår att en särskild täktgrupp tillsätts där en bredd av kommunens kompetens kring dessa ärende samlas för att arbeta fram kommunens yttrande gemensamt.

Publicerad 08 February 2019 11:23