Dammen i Stadsparken ska tömmas.

Dammen i Stadsparken ska tömmas. Foto: Mostphotos.com

Dammen i Stadsparken ska tömmas

Förbättra vattenkvalitén för växter och djur

LUND. Stadsparken damm ska tömmas och rensas. Arbetet beräknas ta två veckor.

Av
Fredrik Magnusson

Dammtömningen är en återkommande åtgärd för att förbättra vattenkvalitén för växter och djur. Det gjordes senast 2003.

Lars Brobeck, parkintendent på tekniska förvaltningen, säger följande:

– De många karpfiskarna påverkar vattenkvalitén, ett vanligt problem i den här sortens dammar. Nu passar vi på att rensa inför ett planerat arbete som ska göras i anslutning till dammen.

Fisk från dammen kommer att erbjudas till intresserade kommuner i närområdet. Överbliven fisk används som föda i storkprojektet. När dammen töms får dammfåglarna tillgång till vatten i ett närbeläget dike som tillfälligt fylls på, en lösning som tagits fram i samråd med veterinär. Här sker också utfodring. Det är främst gräsänderna som är beroende av mat och vatten i parken medan tillfälligt gästande sjöfåglar som skarv och häger kommer att leta föda på annan plats under tiden.

Att tömma dammen beräknas ta några dagar och därefter kan maskiner användas för att rensa botten från sediment och annat avfall.

Publicerad 09 February 2019 00:00