Forskare som anmälts och fällts för fusk sägs nu upp i Lund.

Forskare som anmälts och fällts för fusk sägs nu upp i Lund. Foto: Mostphots.com

Forskare avskedas efter forskningsfusk

Långvarig konflikt på BMC

LUND.

Den forskare på Medicinska fakulteten som fällts för oredlighet i forskning avskedas.

Av
Fredrik Magnusson

Ärendet började i augusti 2017 då en doktorand som hade forskaren som som biträdande handledare anmälde forskaren. Doktoranden kunde inte se samma signifikanta resultat som den biträdande handledaren hade sett i två, av varandra oberoende, medicinska studier. Signifikans är ett mått på hur stor sannolikheten är att en skillnad som uppmätts mellan experimentgrupp och kontrollgrupp inte beror på slumpen.

Anmälan var starten på en långvarig konflikt på arbetsplatsen på BMC i Lund där det förekommit dödshot och sabotage, både på arbetsplats och i hemmet. Nyligen togs beslutet om att forskaren mister sin anställning i universitetets personalansvarsnämnd. I november förra året fälldes forskaren för oredlighet i forskning.

Publicerad 10 February 2019 00:00