En anmälan om misstänkt överfakturering för parkskötsel bör utredas vidare enligt advokatfirman Grey som bedömmer tips via kommunens visselblåsarfunktion.

En anmälan om misstänkt överfakturering för parkskötsel bör utredas vidare enligt advokatfirman Grey som bedömmer tips via kommunens visselblåsarfunktion. Foto: Mostphotos.com

Misstänkt överfakturering för parkskötsel i Lund

Inget gehör från ledningen enligt anmälan

LUND.

Lunds kommun överfaktureras för park- och markskötsel. Det menar en anmälan som kommit via kommunens visselblåsarfunktion.

Av
Fredrik Magnusson

Anmälan som kommit in och nu skickats vidare till kommunen från en advokatfirma som gör en preliminär bedömning menar att en entreprenör som har ansvar för delar av parkskötseln i Lunds kommun får betalt för väldigt många övertimmar på sina fakturor.

En faktura som anmälaren sett ville entreprenören ha betalt för 147 timmar men personal som arbetar med skötsel inom kommunen gör bedömningen att arbetet inte borde ta mer än 40 timmar. Saken ska ha påtalats men då inte fått något gehör från ledningen. Samma sak ska ha hänt när liknande problematik påtalats tidigare.

Advokatfirman Grey gör bedömningen att det hela bör utredas närmare då det rör sig om relativt betydelsefulla belopp men också för att anmälan antyder att ledningen inte vill att detta påtalas eller granskas.

Lunds kommuns visselblåsarfunktion består av två externa funktioner: en mottagningsfunktion och en utredningsfunktion. Båda tillhandahålls av Greys Advokatbyrå i Stockholm. När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till kommunjurist och/eller chefsjurist med rekommendation om fortsatt utredning eller avskrivning. Vid behov fortsätter den externa utredningsfunktionen att utreda ärendet. Funktionen är för den som är anställd eller förtroendevald i Lunds kommun.

Publicerad 11 February 2019 09:56