Svarta siffror i budgeten för 2018.

Svarta siffror i budgeten för 2018. Foto: Fredrik Magnusson

Kommunen ser ut att gå med plus i budgeten

Preliminära siffror visar plus – målet uppnås inte

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Lunds kommun ser preliminärt ut att göra ett bättre finansiellt resultat för 2018 än budget. Siffrorna visar ett plus på 48 miljoner plus för 2018, vilket är 39 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det finansiella målet om ett överskott på två procent, motsvarande cirka 130 miljoner kronor, uppnås inte.

Den främsta anledningen till det positiva resultatet på 48 miljoner kronor var högre statsbidrag än budgeterat. På minussidan sjönk skatteintäkterna samtidigt som verksamheten blev något dyrare än budgeterat. I nämnderna kan det noteras att barn- och skolnämnden redovisar ett underskott på 78 miljoner kronor. Anledningen är framförallt fler barn än beräknat i förskola och skola. Socialnämnden redovisar ett underskott på 23 miljoner kronor. Anledningen är främst högre kostnader än beräknat för externt köpt vård. Nämnder som går med plus är vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat på plus 62 miljoner kronor. Anledningen är att färre personer än beräknat har behövt hjälp. Tekniska nämnden redovisar ett resultat på plus 25 miljoner kronor, varav 17 miljoner till följd av senarelagda investeringar inom exploatering och infrastruktur.

Övriga nämnder har inte avvikit från budgeten.

Publicerad 12 February 2019 00:00