Lundaförslag får gehör hos tjänstemännen i kommunen.

Lundaförslag får gehör hos tjänstemännen i kommunen. Foto: Mostphotos.com

Ny hundrastgård i Sandby får tummen upp

Lämplig plats måste hittas

Av
Fredrik Magnusson

SÖDRA SANDBY. Ett Lundaförslag om att anlägga ytterligare en hundrastgård i Södra Sandby får gehör hos tekniska förvaltningen. I förslaget lämnades det tre förslag på placering av hundrastgården men dessa funkar enligt tjänsteskrivelsen inte då två av dem ligger för nära bostadsbebyggelse och det tredje förslaget är på mark som inte förvaltas av tekniska förvaltningen. En ny rastgård bedöms rymmas inom befintlig budget, nu ska bara en lämplig plats hittas. I underlaget som tekniska nämnden rekommenderas godkänna står det att hundrastgården ska anläggas under 2019.

Publicerad 12 February 2019 00:00