Lunds kommun svarar nu Skånetrafiken om de förslagna indragningarna i busstrafiken. Ett brev från Skånetrafiken skickades ut till samtliga berörda kommuner i Skåne.

Lunds kommun svarar nu Skånetrafiken om de förslagna indragningarna i busstrafiken. Ett brev från Skånetrafiken skickades ut till samtliga berörda kommuner i Skåne. Foto: Fredrik Magnusson

Lund svarar Skånetrafiken – inte acceptabelt att dra in busstrafik

Lunds kommun svarar Skånetrafiken om förslag på indragna busslinjer

LUND.

För ett par veckor sedan skickade Skånetrafiken ett brev till kommunerna i Skåne för att få synpunkter på kollektivtrafiken och de förslagna förändringar som diskuterats flitigt. Nu har Lunds kommun svarat.

Av
Fredrik Magnusson

I brevet ställde Skånetrafiken tre frågor till kommunerna. De efterfrågade synpunkter på föreslagna åtgärder, de undrade om det fanns alternativa lösningar som kunde spara pengar och slutligen frågade Skånetrafiken om kommunen kunde tänka sig att betala för att behålla nuvarande trafik.

Kommunstyrelsens ordförande i Lund gjorde tidigt klart att Lund inte skulle betala för något. I svaret till Skånetrafiken skriver Philip Sandberg (L) att en skatteväxling gjordes när ansvaret för kollektivtrafiken las på regionen och därför är det inte aktuellt att kommunen ska medfinansiera.

När det kommer till alternativa lösningar för att spara pengar föreslår kommunen att turintervallerna justeras. Exempelvis handlar det om linjer där det idag är sex-minuterstrafik istället kan bli 7,5-minuterstrafik.

När det kommer till synpunkter på förslagen skriver Philip Sandberg att Skånetrafikens förslag togs emot med förvåning, både när det kommer till åtgärderna och bristen på information. Hösten 2018 genomfördes ett utredningsarbete kring stadsbussarna i Lund i nära samarbete mellan parterna och att dra in överenskommelserna som gjordes då är inte acceptabelt.

Lund har gjort infrastrukturinvesteringar som är baserade på de förändringar som då skulle genomföras. Nyligen pausade kommunen ett rondellbygge som var knutet till förändringar i busstrafiken på Klostergården.

Publicerad 01 March 2019 09:08