Observatoriet i Stadsparken i Lund.

Observatoriet i Stadsparken i Lund. Foto: Mostphotos.com

Nya besked kring Observatoriets framtid

Överlåtelse av fastigheten ska undersökas

Av
Fredrik Magnusson

LUND. När framtiden för Observatoriet i Stadsparken i Lund skulle bestämmas i kommunstyrelsen blev det den styrande kvintettens förslag om att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att undersöka möjligheten att överlåta fastigheten till kulturbärande institutioner så som exempelvis Statens fastighetsverk som fick bifall.

I januari förra året inleddes en idétävling om vad som skulle kunna hända med huset. Inget av de tre förslag som valts ut som vinnare bedöms vara fullt genomförbara. I den sammanfattning som nu landade hos kommunstyrelsen står det att de koncept som föreslås i förslagen kan användas i framtiden. Koncepten är kafé och pedagogisk upplevelsemiljö. För att driva ärendet vidare med projektering och fördjupad utredning behövs 500 000 kronor avsättas.

Publicerad 07 March 2019 08:21