Förslaget om en multiarena vid Påskagänget i Dalby går vidare till tekniska nämnden, eftersom det är dem som har hand om marken.

Förslaget om en multiarena vid Påskagänget i Dalby går vidare till tekniska nämnden, eftersom det är dem som har hand om marken. Foto: Adobe Stock

Multiarena vid Påskagänget får tummen upp

Kultur- och fritidsnämnden är positiva

Av
Fredrik Magnusson

DALBY. Kultur- och fritidsnämnden i Lund ställer sig positiva till Lundaförslaget om en multiarena vid Påskagänget i Dalby. Förslaget vill använda den asfalterade tennisbana som finns i området till arenan.

I förslaget tas upp att det idag saknas en naturlig mötesplats för barn, unga och vuxna i Påskagänget, där lek och idrott står i fokus. Intill aktuellt område ligger även en kombinerad förskola och skola, som dagtid skulle kunna använda multiarenan.

Publicerad 20 March 2019 09:54