Inget beslut om arrendetiden för kolonier i Lund ännu.

Inget beslut om arrendetiden för kolonier i Lund ännu. Foto: Adobe Stock

Inget beslut om Lunds koloniområden

Frågan skjuts till nästa möte

LUND. Beslutet om arrendevillkoren för kolonilotterna i Lund skjuts upp till tekniska nämndens nästa möte.

– Alla partier är överens om att vi vill gynna stadsodling men vi vill teckna samma villkor med alla, säger Jan Annerstedt (FNL), som är ordförande i tekniska nämnden.

Avtalen med koloniföreningarna löper ut vid årsskiftet 2019/2020. Lunds Kolonisters Centralförening (LKC) föreslog inledningsvis att arrendeavtalen skulle vara på 25 år men kommunen har föreslagit femåriga avtal. LKC förordade då tioåriga avtal. För odlingslotterna föreslår kommunen ettåriga avtal.

– Det finns områden, som Källby och Västerbro, där det finns koloniområden där det kommer byggas inom en snar framtid och vi vill in te ha avtal där vi från kommunen tvingas tvångsinlösa marken, säger Jan Annderstedt (FNL) som också berättar att det kan bli aktuellt med speciallösningar för just dessa områden.

LKC har i brev till kommunen uttryckt en oro om avtalen skulle bli femåriga. Sådana avtal skulle kunna leda till att kolonister avstår från att investera och att underhållet blir eftersatt.

Publicerad 11 April 2019 09:43