Socialdemokraterna är kritiska mot beslut om höjningar av priserna på Högevall.

Socialdemokraterna är kritiska mot beslut om höjningar av priserna på Högevall. Foto: Fredrik Magnusson

S i protest mot höjda årskortpriser på Högevall

Beslut i kultur- och fritidsnämnden

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Socialdemokraterna i Lund är kritiska till beslut om nya taxor inom fritids-, kultur-, biblioteks- och idrottsverksamheterna. Beslut togs i kultur- och fritidsnämnden.

– Vi kommer aldrig att acceptera en politik som ökar folkhälsoklyftorna i kommunen. Alla har rätt till en aktiv fritid. Därför säger vi nej till de föreslagna höjningarna på våra bad och på ishallen. Det innebär också att vi får ännu större effekt av de nya pensionärs- och studenttaxorna, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, i ett pressutskick.

De höjningar som nämnden beslutade om handlar om terminskorten och årskorten på Högevall samt taxorna för ishallen. En enhällig nämnd ställde sig bakom en särskild student- och pensionärstaxa som ska införas för motionssim. Taxorna går nu vidare för behandling i kommunstyrelsen innan slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.

Publicerad 12 April 2019 10:24