Trafikverket säger ja till treårigt projekt med elväg på Getingevägen i Lund.

Trafikverket säger ja till treårigt projekt med elväg på Getingevägen i Lund. Illustration: Elväg Syd

Trafikverket säger ja till el på Getingevägen

Treårigt projekt som sträcker sig en kilometer

LUND.

Trafikverket säger ja till konsortiet Elväg Syd. De blir en av två aktörer i Sverige som får i uppdrag att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar i verklighetsnära miljö.

Av
Fredrik Magnusson

– Den lösning vi kommer att testa bygger på skenor i vägen som bara strömsätts direkt under fordonen som laddas. Vägen identifierar fordonet och allt från laddning till betalningsmodeller kan automatiseras, säger Per Löfberg, projektledare på Innovation Skåne, Region Skånes innovationsbolag, i en presskommentar.

Av en total budget på 97 miljoner kronor står Trafikverket för 84 miljoner kronor, medan övrig finansiering kommer från aktörerna i konsortiet. Det är en kilometer av Getingevägen som kommer att bli elväg, från vilken elfordon kan ladda batterierna både när de kör och står stilla. Elvägen börjar byggas första kvartalet 2020 och hela projektet kommer att pågå under tre års tid. Elvägen byggs i bussfilen, övrig ordinarie trafik kommer att flyta ostört under hela testperioden.

Elväg Syds ansökan till Trafikverket har utarbetats i samarbete mellan nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor, bland dem lundabolaget Elonroad och Lunds tekniska högskola som har utvecklat den tekniska lösningen. Övriga aktörer är Innovation Skåne AB (projektledare), Kraftringen Energi AB, Lunds kommun/Future by Lund, Ramboll AB, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB samt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI.

Publicerad 12 April 2019 10:46