Stratergiplan från Västerebropgrammet.

Stratergiplan från Västerebropgrammet. Bild: Lunds kommun

Nu ska förvandlingen av Västerbro börja

Byggnadsnämnden säger ja

LUND. Byggnadsnämnden har godkänt Västerbroprogrammet och de närmaste 20 åren ska området förvandlas. Upp till 3 900 bostäder planeras tillsammans med nya och befintliga verksamheter, parker, förskolor och grundskola

Av
Fredrik Magnusson

– Omvandlingen ska ge en blandad stadsdel med plats för både bostäder och verksamheter, allt för att vi ska kunna åstadkomma en levande stadsmiljö. Flera av de befintliga verksamheterna ska kunna stanna kvar i området, medan andra vill eller behöver omlokalisera sig. Ambitionen är att ta hand om samtliga på bästa sätt, säger Klas Svanberg (M), ordförande för byggnadsnämnden, i ett uttalande.

Godkännandet gör det möjligt att växla upp arbetet med detaljplaner i området. Redan under året kan förarbeten i mark komma igång, medan själva bostadsbyggandet troligtvis dröjer ytterligare lite enligt ett pressmeddelande från kommunen. Utvecklingen startar i den östra delen av området.

Stadsdelens huvudgata har fått arbetsnamnet Västra Esplanaden. Sträckningen blir densamma som för den tidigare järnvägen mot Bjärrred (nedlagd 1939), samt en förlängning av Bjärredsparken och cykelstråket ner mot Lund C.

Publicerad 13 April 2019 00:00