Inget gehör för den visselblåsare som anmälde misstänkt överfaktuering i Lunds kommun.

Inget gehör för den visselblåsare som anmälde misstänkt överfaktuering i Lunds kommun. Foto: Mostphotos.com

Kommunen klar med visselblåsarärende – inga felaktigheter hittade

Kommunens utredning drog ut på tiden

Av
Fredrik Magnusson

LUND. Kommunen anser inte att några fel har begåtts när det kommer upphandling av parkskötsel. Det konstateras i det visselblåsarärende som Lokaltidningen skrivit om tidigare.

– Det är bra att framförda påståenden om oegentligheter utreds. På så sätt säkerställer vi att kommunen agerar korrekt, säger Jesper Jacobsson, administrativ chef och chefsjurist i Lunds kommun, i ett uttalande.

Utredningen skulle ursprungligen varit klar i februari men har dragit ut på tiden. Den utredning som kommunen gjort har delats upp i tre delar: Granskning av upphandlingen, stickprov på 20 fakturor och försök att påpeka oegentligheter tidigare.

Samtliga fakturor som har granskats innehåller tydliga specifikationer över vad som genomförts och tidsåtgången för dessa. De tidigare påpekande av oegentligheter som gjorts har också hanterats korrekt av kommunen. Inga felaktigheter kan konstateras i ärendet.

– Däremot kan vi lära oss mycket av hur vi hanterat detta första visselblåsarärende. Nu kommer vi att gå igenom processen för att säkerställa att ärenden som kommer in till funktionen hanteras snabbare och att visselblåsaren och berörda verksamheter får bättre återkoppling, säger Jesper Jacobsson, administrativ chef och chefsjurist i Lunds kommun.

Ärendet överlämnades från den externa funktionen till kommunen för vidare hantering strax före jul 2018. Först nu i april är utredningen klar.

– Förseningen av det aktuella ärendet är beklaglig för alla inblandade. Vår visselblåsarfunktion är en viktig kanal för att dela upplevelser om missaktsamhet inom Lunds kommun. Vi hoppas även i framtiden att alla medarbetare vågar lyfta problem, säger Jesper Jacobsson.

Publicerad 15 April 2019 07:52