Rasmus Törnblom (M).

Rasmus Törnblom (M). Foto: Martin Olson/Lunds kommun

Lundakvintetten vill se fler friskolor i Lund

"I Lund har vi 75-80 procent kommunala platser"

LUND.

Lundakvintetten vill att fler friskolor ska kunna etablera sig i kommunen och göra det enklare för befintliga friskolor att växa.

Av
Fredrik Magnusson

Kvintettens förslag handlar om två saker.

– För det första ska kommunen som huvudregel vara positiv till friskolors etablering i kommunen och för det andra ska vi tillsammans med andra nämnder hitta samarbetsformer för att göra det enklare för bra friskolor att växa och etablera i Lund , säger Rasmus Törnblom (M), som är ordförande i utbildningsnämnden.

Lund har ett högt söktryck på gymnasieplatserna men i fördelningen mellan kommunala gymnasieplatser och privata skiljer sig kommunen åt från andra städer.

– I Malmö och Helsingborg är fördelningen mellan kommunala och privata platser ungefär 50/50. I Lund har vi 75-80 procent kommunala platser. Får vi fler privata platser minskar vi också kommunens ekonomiska risker för skattebetalarna som det innebär att bygga gymnasieskolor, säger Rasmus Törnblom (M).

Publicerad 17 April 2019 00:00