Spårvägen i Lund upprör insändarskribenten. Bilden är från en annan stad.

Spårvägen i Lund upprör insändarskribenten. Bilden är från en annan stad. Foto: Adobe Stock

Insänt: Vandaler i Lund – man tror inte sina ögon

INSÄNT/LUND. Man tror inte sina ögon. Nu reses klumpiga, höga, svarta "obelisker" vid spåren. De som ställts framför Allhelgonakyrkans fasad i korsningen Laurentiigatan /Bredgatan-Getingevägen är uppseendeväckande okänsligt placerade. Okunnigt utan tanke på konsekvens och effekt.

Hur tänker man? Ett av Lunds stolta stadspartier skapades när stadsvallen i norr ersattes av en paradgata från Clemenstorget mot NO, Laurentiigatan, som gavs Zettervalls noggrant placerade ståtliga Allhelgonakyrka i fonden.

Mot denna, i Laurentiigatans perspektiv nerifrån Clemenstorget, ställer man ett knippe av dessa "obelisker", hopknutna. Stadsrummet förvandlas, kyrkofasaden hamnar bakom, stålkonstruktionen tar över.

Detta gör man med det Lund som besökare möter vid ankomst med järnvägen. Detta gör man med en viktig del av Lunds själ, gör man med riksintresset Lund.

Vad är tanken bakom dessa groteska "pinnar"? Är de till för att demonstrera Lunds "nya fantastiska spårväg"? Den man (=?) nu måste marknadsföra med särskilt anställda. Efter mångårig tortyr av lundaborna bakom staket och ständigt ändrad framkomlighet. Den som drivits igenom mot deras vilja och på deras bekostnad.

Nu ser man konsekvenserna av gammal teknik, som måste hämta kraft från luften, i tunga ledningssystem. Konsekvens av envis maktfullkomlighet.

Lennart Nord

Publicerad 18 April 2019 00:00